بازدید معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری جناب آقای دکتر ستاری از شرکت داروسازی فارمازند

روز شنبه مورخ 98/10/28 جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی فناوری ریاست جمهوری از شرکت داروسازی فارمازند واقع در...

ادامه مطلب

بازدید رئیس سازمان دامپزشکی کشور و مدیرکل دفتر دارو درمان از شرکت دانش بنیان پسوک

رییس سازمان دامپزشکی کشور و مدیر کل دارو و درمان آن سازمان از شرکت دانش بنیان تولید واکسن‌های دامپزشکی پسوک...

ادامه مطلب

بازدید استاندار محترم استان البرز دکتر نجفی و هیئت همراه از شرکت داروسازی فارمازند

روز سه شنبه مورخ 97/5/2 آقای دکتر نجفی استاندار محترم البرز به اتفاق هیئت همراه از شرکت داروسازی فارمازند واقع...

ادامه مطلب

بازدید وزیر جهاد کشاورزی از واحد تولید واکسن دام و طیور شرکت داروسازی فارمازند

روز پنج شنبه مورخ 94/11/15 آقای دکتر خلج ریاست سازمان دامپزشکی کشور که به اتفاق وزیر جهاد کشاورزی از شرکت...

ادامه مطلب

بازدید استاندار محترم استان البرز جناب آقای مهندس طهائی از شرکت داروسازی فارمازند

روز یک شنبه مورخ 93/11/26 مهندس طهایی استاندار البرز ، دکتر سید اصغر برایی نژاد مدیر کل دامپزشکی استان البرز...

ادامه مطلب