روز شنبه مورخ 98/10/28 جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی فناوری ریاست جمهوری از شرکت داروسازی فارمازند واقع در محمدشهر کرج بازدید نمودند.