محلول خوراکی دیفلوکساسین 10%

    ترکیب : هرمیلی لیتر محلول خوراکی دیفلوزند حاوی 100 میلی گرم دیفلوکساسین است .

موارد مصرف :

ديفلوزند بر باکتری های گرم منفی ، بعضی از باکتری های گرم مثبت و مایکوپلاسماها موثر است. دیفلوزند جهت درمان عفونت ناشی از اشریشیا کلی  و مایکوپلاسما گالی سپتیکوم در طیور به کار می رود.  

مقدار و نحوه مصرف :

طیور گوشتی و مادر: 0/5 تا 1 لیتر دیفلوزند در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز – يا طبق نظر دكتر دامپزشك  

شرایط نگهداری :

در دمای بین 25 – 15 درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.  

زمان پرهیز از مصرف :

در طیور گوشتی یک روز قبل از کشتار باید مصرف دارو قطع شود.

موارد منع مصرف :

از مصرف همزمان دیفلوزند با فلورفنيكل و داروهای محتوی كلسيم، منيزيم و آهن پرهیز شود.

 هشدار:

در طیور تخم گذاری که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می رسد، مصرف نشود.

موارد احتیاط :

دور از دسترس کودکان نگهداری شود .

بسته بندی :

بطری های پلی اتيلنی 1 ليتری