سالينوزند

(گرانول مخلوط در دان سالینومایسین سديم 12%)

 ترکیب :

هرگرم سالينوزند حاوی 120 میلی گرم سالینومایسین سدیم است .

موارد مصرف :

سالينوزند جهت کنترل و پیشگیری از کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی و پولت های تخمگذار به کار می رود .

مقدار و نحوه مصرف :

جوجه های گوشتی:  500 گرم سالينوزند در هر تن دان
پولت های تخمگذار :   500 – 350 گرم سالينوزند در هر تن دان
  • يا طبق نظر دكتر دامپزشك

شرایط نگهداری :

در محل خشک و دمای بین 25 – 15 درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف :

5 روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود.

موارد منع مصرف :

از مصرف همزمان سالينوزند با ماكروليدها از جمله تیامولین پرهیز شود. سالینوزند همراه با سایر کوکسیدیواستات ها مصرف نشود .

هشدار:

در مرغ تخمگذار در حین توليد مصرف نشود. در اسب و سایر تک سمی ها سمی می باشد .

موارد  احتیاط :

دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

بسته بندی :

پاكت هاي چند لایه  آلومینیومی 5 کیلوگرمی