محلول خوراکی سولفادی متوکسین 20% + تری متوپریم 4%

   

ترکیب:

هر میلی لیتر متوکسی زند حاوی 200 میلی گرم سولفادی متوکسین و40 میلی گرم تری متوپریم است.  

موارد مصرف:

متوکسی زند جهت درمان عفونت های استرپتوکوکی و استافیلوکوکی، کلی باسیلوز،کریزای عفونی، پاستورلوز و سالمونلوز در طیور مورد استفاده قرار می گیرد.   مقدار و نحوه مصرف: 500 میلی لیتر متوکسی زند در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز -يا طبق نظر دكتر دامپزشك شرایط نگهداری : در دمای بین 25 – 15 درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود. زمان پرهیز از مصرف: 5 روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود. هشدار: در طیور تخم گذاری که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می رسد، مصرف نشود.   موارد احتیاط: دور از دسترس كودكان نگهداري شود.   بسته بندی : بطري هاي پلي اتيلني500 میلی ليتري