كالموزند

 (محلول خوراكي کلسیم + منیزیم + ویتامین D3)

  تركيب:
هرمیلی ليتر كالموزند  حاوي :
کلسیم کلراید                      406  میلی گرم
منیزیم کلراید                        16  میلی گرم
ویتامین  D3                       200  واحد بین المللی

 موارد مصرف:

کالموزند برای پیشگیری و درمان حمایتی هیپوکلسمی و تب شیر و همچنین جهت آمادگي دام براي دوره شيرواري مورد استفاده قرار می گیرد.

 مقدار ونحوه مصرف:

گاو:
پيشگيري از تب شير: 1 تا 2 ليتر كالموزند به هر گاو خورانده شود و به فاصله 12 ساعت تكرار گردد.
درمان حمايتي تب شير :1 ليتر كالموزند به هر گاو خورانده شود و به فاصله 12 و 24 ساعت تكرار گردد.
آمادگی جهت شیرواری: 2 لیتر کالموزند قبل از زایمان به هر گاو خورانده شود و به فاصله 12 و 24 ساعت تكرار گردد.
  • يا طبق نظر دكتر دامپزشك

 شرايط نگهداري:

در دمای بین 25 – 15 درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

 زمان پرهيز از مصرف :

ندارد

موارد منع مصرف :

ندارد

موارد احتياط:

دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

بسته بندي:

بطري هاي پلي اتيلني 1 ليتري